[dnxte_text_divider dnxt_divider_text=”Strong Together (Samen sterk)” heading_tag=”h3″ text_divider_color=”#000000″ text_divider_weight=”4px” _builder_version=”4.14.4″ _module_preset=”default” dnxt_divider_fonts_font=”|700|||||||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″][/dnxte_text_divider]

Wij geloven in één wereldwijde kerk die in verschillende vormen samenkomt: regionale kerken, lokale kerken, huiskringen en landelijke bedieningen. Elk type kerk heeft zijn eigen krachten en roeping.

Een kerk met regionale aantrekkingskracht heeft bijvoorbeeld mogelijkheden voor het vrijzetten van middelen, trainen van jonge mensen en aanbieden van grotere events. Een lokale kerk heeft door haar gemeenschapskarakter meer ruimte voor kinderen en gezinnen, oog voor kwetsbare mensen en jonge gelovigen. In huiskringen kunnen mensen op een intieme en persoonlijke manier samen de Bijbel bestuderen en landelijke bedieningen onderwijzen en bekrachtigen op bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld bevrijding of genezing. 

De Worship Church wil haar steentje bijdragen aan dit netwerk met het verlangen een zegen te zijn voor zowel individuele gelovigen als de kerk in Nederland

“Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt..” – 1 Kor. 12:12-13