Jezus

Op deze website hebben we het vaak over Jezus Christus en het aanbidden van Jezus Christus.
Voor wie dit vaag klinkt, volgt hier een korte uitleg.

Het leven van Jezus Christus staat beschreven in de Bijbel. Dit is het oudste en meest gelezen boek wereldwijd.

Wij geloven dat Jezus Christus niet alleen een historisch figuur is met revolutionair onderwijs, waarmee hij velen inspireerde. Nee, Hij is meer dan dat; Hij noemde zichzelf Gods Zoon en Hij vertelde dat het Zijn opdracht was om de weg vrij te maken, zodat de mens en Vader-God elkaar opnieuw konden omarmen.

Was die weg niet vrij dan?

Nee, niet helemaal. Oorspronkelijk was alles goed op deze planeet en was er een open verbinding tussen het zichtbare en het onzichtbare; tussen de mens en God. Maar toen besloot de mens het een en ander buiten God om te proberen. Hierdoor ging een deur open voor negatieve invloeden die onze emoties en gedachten begonnen te vormen.

Nare gevoelens als boosheid, jaloezie en hebzucht kregen overmacht over de mensheid. De daden die hier uit voortkwamen veroorzaakten schuldgevoelens, angsten, schade, etc. Het gevolg van dit alles was de dood, zoals God vooraf al tegen de mens gezegd had.

Wij geloven dat Jezus kwam om deze deur naar het kwaad te sluiten en de deur naar God opnieuw te openen.

Hoe deed Jezus dat?

Hij weigerde toe te geven aan negativiteit; Hij leefde Zijn leven op een volmaakt liefdevolle manier. Toen stierf Hij en kwam in het dodenrijk terecht, waar de dood ontdekte dat hij geen gezag had over deze volmaakte Jezus. Jezus Christus overwon de dood op zijn eigen terrein en kwam opnieuw tot leven. Hij liet Zichzelf aan zijn volgelingen zien – die het van verbazing bijna niet konden geloven! Na een paar weken vertrok hij terug naar de ‘onzichtbare realiteit’ om vanuit daar leiding te geven aan Zijn leerlingen.

En nu dan?

Deze leerlingen noemden zichzelf al snel ‘de kerk’. Door Jezus geleid en aangestuurd mogen zij/wij dit goede nieuws wereldwijd delen. Dit goede nieuws is: Als je jezelf onder Jezus’ gezag brengt, heeft het kwaad niet langer vat op je! Je bent niet langer een onderdaan van het ‘koninkrijk van negativiteit’ maar een onderdaan van het ‘Koninkrijk van God’. En je ontvangt ook gelijk een ticket naar eeuwig leven met Jezus, na de dood.

Als ieder volk op aarde dit nieuws gehoord heeft en de kans heeft gehad om het te omarmen of af te wijzen, komt Jezus opnieuw terug. Hij komt dan om het kwaad voorgoed van deze planeet te verwijderen. Hierna zal hij eeuwig op de nieuwe aarde leven met ieder die hem als koning omarmt heeft.

En daarom willen we graag Jezus Christus aanbidden, bezingen en gehoorzamen!
Daarom dus de Worship Church!

Meer weten?

‘Is dit alles?‘ Heb je je dat wel eens afgevraagd over de sleur van het dagelijks leven? Dan hebben we goed nieuws voor je; Er is een wereld achter dat wat je ziet, en je bent bestemd voor een eeuwig leven waar in al je noden en verlangens wordt voorzien door een liefhebbend Opperwezen – God-zelf!

Wil je hier meer over weten?
Lees vooral de Bijbel eens. Genesis voor de basics en de Evangeliën voor het leven van Jezus; Of de Brieven van een aantal ooggetuigen en eerste gelovigen waarin alles nog eens goed wordt uitgelegd. Daarnaast kun je natuurlijk ook een kerk in je omgeving bezoeken en samen met anderen bidden en de Bijbel lezen. Of kom op een zondagavond een keer naar de Worship Church! Je bent van harte welkom!